Rubik Kocka

Szabályzat...

Minden amit tudnod kell a fórum és a blog használatáról...

Rubkikkocka.hu fórum szabályzat

A fórum használata ingyenes.  A fórumba csak regisztrált tagok írhatnak. A regisztrációhoz egy még nem foglalt felhasználói névre, jelszóra és egy mûködő e-mail címre van szükség, valamint az alább található szabályzatunk elfogadására.

Szabályzat

1. A választott felhasználói nevet és jelszót kérjük gondosan megőrizni, ezek elvesztéséből, elfelejtéséből vagy más személy általi felhasználásból származó károkért minden esetben az eredeti felhasználó felel! Az üzemeltetőnek joga van a regisztrációnál megadott e-mail címre üzeneteket küldeni a rendszer mûködésével kapcsolatban. A megadott e-mail címeket viszont harmadik félnek nem adja ki.

2. Tilos már létező felhasználói névhez nagyon hasonló új névvel regisztrálni, amennyiben az alkalmas jelenlegi felhasználóink megtévesztésére, vagy az “alteregó” lejáratására. Tilos továbbá olyan felhasználói nevet választani, amely Védjegy-Trademark, vagy más személyiségi jogait sérti, vulgáris, kulturálatlan, faji, vallási, politikai és egyéb megkülönböztetésre alkalmas szót/szavakat tartalmaz!

3. Tilos olyan hozzászólások elküldése, amely a fórum megjelenését vagy használhatóságát rombolja.

4. Az üzenetekben, bejegyzésekben tilos a személyeskedés, a kulturálatlan viselkedés, a rendes eszmecsere megzavarására, az obszcén és vulgáris szavak alkalmazása, a faji, nemzeti, vallási, nemi, politikai és egyéb megkülönböztetés, előítélet használata. Ezeket a hozzászólásokat a moderátorok törlik.

5. Szigorúan tilos bármilyen, a Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyvének hatálya alá eső illegális tevékenység, törvénysértés elkövetésére felbujtó megjegyzések beírása, vagy ilyen tartalommal rendelkező képek, weboldalak linkelése, vagy arra hivatkozás. Ilyen esetben a felhasználó azonnali hatállyal kitiltásra kerül.

6. A  fórumon tilos hirdetést, reklámot közzétenni. A felhasználó a hozzászólás elküldésével lemond szerzői jogáról és eztkövetően semmilyen anyagi, vagy más jellegû követeléssel nem élhet az írt vélemény tartalmát illetően.

7. Bár az üzemeltetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a fórum mentes legyen a vulgáris szavaktól, kulturálatlan hozzászólásoktól illetve a valótlan állításoktól, a Rubik Studió Kft. a fórumra írt hozzászólások tartalmáért és hitelességéért nem vállal felelősséget. Ennek következtében a fórumon közölt esetleges téves adatokból származó kellemetlenségek miatt semmiféle módon nem vonható felelősségre.

8. A moderátoroknak és üzemeltetőknek jogukban áll a témák címeinek megváltoztatására, ha úgy ítélik meg, hogy az új cím a fórum használatát könnyíti meg.

9. A moderátorok feladataikat felkérés alapján végzik, feladatuk a fórum szabályzatának, alapelveinek betartatása, a nem megfelelő hozzászólások törlése. A moderátorok által írt vélemények, üzenetek, hozzászólások nem feltétlenül tükrözik a Rubik Studió Kft.  álláspontját.

10. Tilos a fórumon található bejegyzések engedély nélküli utánközlése akár elektronikus, akár nyomtatott formában, bármilyen szöveges vagy képi információról legyen is szó.

11. A Rubik Studió Kft. fenntartja a jogot a fórum használatának korlátozására, vagy a fórum megszüntetésére, amennyiben érdekei ezt kívánják.

12. A fórum üzemeltetése bármikor, saját hatáskörében megváltoztathatja a fórum szabályait, melyről itt, a szabályzatban ad tájékoztatást.

13. Szigorúan tilos a fórumfelhasználók személyes adatainak technikai vagy egyéb módszerekkel való illegális gyűjtése és tárolása, ideértve a Fórum oldalait lekérő számítógépek IP-címeinek begyűjtését is.

14.Felhasználók hozzászólása elküldésével lemond valamennyi szerzői jogával kapcsolatos vagyoni jogáról, a hozzászólásban elhelyezett bármilyen információhordozó tekintetében.

15. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Fórumszolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.

A moderáció

1.    Az üzemeltető a fórumok moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy eltávolítsák azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a Rubikkocka fórumszabályzatában foglaltak, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét. Szintén a moderátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a felhasználó regisztrációját megszüntethetik.

2.    Az üzemeltető összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat amelyek:

  • akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát,
  • üzemeltető rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
  • tartalma jogszabályba, vagy jelen fórum-szabályzataiba ütközik.
  • A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy törlik.

3.    A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a fórumszabályzatba ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a “válasz erre” funkciót használta azok megtételekor). Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik az fórum-szabályzatot, nem célszerű magában az adott rovatban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek.

4.    A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthat minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen fórum-szabályzat valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze a fórum moderátorának a admin@rubikkocka.hu e-mail címen

Javaslatok

1. Kérdéseket közérthetően, jól átgondoltan érdemes megfogalmazni, nem túl röviden, de nem is túl hosszan. A hosszú üzeneteket általában kevesebben olvassák végig. A jó kérdés nagyobb eséllyel kerül megválaszolásra, mint egy rosszul megfogalmazott.

2. Kerüljük a parttalan vitákat, ezek nem viszik előrébb a társalgást. Csak konkrétan, tényszerûen és segítőkészen érdemes válaszolni egy-egy feltett kérdésre.

3. Ne közöljünk a hozzászólásban, vagy annak egy részében a témához nem kapcsolható szövegeket. Az offtopic, témán kívüli hozzászólások a megfelelő csoportba, vagy ha ilyen nincs, akkor a “Minden, aminek máshol nincs helye” rovatba kerülnek.

4.Új téma létrehozásakor kerüljük a túl általános elnevezéseket, próbáljunk meg minél informatívabb és egyértelmûbb címeket kitalálni. A témákat a megfelelő rovatokba kérjük elhelyezni!

Azonnali blokkolást von maga után, ha ilyen oldalakat linkelsz

1.Pornográf vagy felnőtteknek szóló tartalom

2.Erőszakos tartalom

3.Fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom

4.Erős vulgarizmusok

5.Hacker, illetve crackertartalom

6.Szerencsejátékkal vagy kaszinóval kapcsolatos tartalom

7.Tiltott kábítószerek és kábítószer fogyasztással kapcsolatos tartalom

8.Sör vagy tömény alkohol értékesítése

9.Dohányáru és kapcsolódó áruk értékesítése

10.Receptköteles gyógyszerek értékesítése

11.Fegyverek vagy lőszer (pl. lőfegyverek, lőfegyver-alkatrészek, rohamkések,  kábítópuskák) értékesítése

12.Iparművészeti áruk másolatainak vagy hamisítványainak értékesítés

13.Bármilyen egyéb olyan tartalom, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző  tevékenységet támogat, vagy sérti mások törvényes jogait

Egyéb

A fórum üzemeltetői fenntartják a jogot, hogy a fontosabb változásokról, újításokról e-mail-ben értesítsék a felhasználókat.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.